Referanslar

   İçme Suyu Arıtma Tesisleri / Taahhüt / Irak - Sadr Şehri İçme Suyu Arıtma Tesisi


Müşteri: Irak - Bağdat Sadr Şehri

100.000 m3/gün Su Arıtma Tesisi

Yıl 2005-2006

Hizmet Kapsamı
Proses:
İçme Suyu Arıtma Tesisi Prosesi
Üniteler:
  Ön Klorlama
  Kimyasal Koagülasyon-Flokülasyon
  Durultucu
  Filtrasyon
  Son Klorlama
  Depolama
  Çamur Biriktirme Sistemi
Teknik Özellikler
Kapasite : 100.000 m3/gün