Referanslar

   Tekstil Endüstrisi / Taahhüt / Aksa A.Ş. Atıksu ArıtmaTesisi


Müşteri: Aksa Akrilik A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi

Topçular/Yalova/Türkiye

2400 m3/gün Biyolojik Arıtma + Çamur Susuzlaştırma

Yıl 2007

Hizmet Kapsamı
Proses:
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Üniteler:
    Dengeleme ve Terfi Havuzu
    Havalandırma Havuzu
    Çökeltme Havuzu
    Çamur Havuzu
    Çamur Susuzlaştırma(Filtrepres)
Teknik Özellikler
Eşdeğer Nüfus : 32000 Kişi

Organik Yükleme : 1920 kg BOI5 / gün
Atıksu Debisi : 32400 m3/gün

Arıtılmış Atıksu Özellikleri:
KOI : 350 mg/l
NH4-N : 5 mg/l
Serbest Klor : 0.3 mg/l
TCr : 2 mg/l
S-2 : 0.1 mg/l
Sülfit : 1 mg/l
Yag&Gres : 10 mg/l
ZSF : 4
pH : 6 - 9