Referanslar

   Yurtiçi Projeler / Proje / Müşavirlik / Konacık Bio Membran Arıtma Tesisi


Müşteri: Bodrum/Konacık Belediyesi (SİF Ltd.)

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Yıl 2008

Hizmet Kapsamı
Proses:
Ultrafiltrasyon İçeren Membran Biyoreaktör
Üniteler:
  Dengeleme ve Terfi Havuzu
  Anoksik Havuz
  Havalandırma Havuzu
  Membran Biyoreaktör Havuzu
  Çamur Havuzu
  Çamur Stabilizasyon ve Yoğunlaştırma Havuzu
  Çamur Susuzlaştırma ( Dekantör Santrifüj)
  Arıtılmış Atıksu Havuzu
Teknik Özellikler
Eşdeğer Nüfus : 10000 Kişi (Halihazır)+ 15000 (Gelecekte)

Organik Yükleme : 600 kg BOI5 / gün
Atıksu Debisi : 1500 m3/gün

Arıtılmış Atıksu Özellikleri:
BOI5 : <10 mg/l
KOI : 25 mg/l
AKM : 10 mg/l
AKM : <10 mg/l