Ürünler / Sistemler


BioModül

BIOMODÜL, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımını gerçekleştiren, dengeleme, biyolojik oksidasyon/çökeltme ve çamur stabilizasyonu içeren modüler yapıda tasarlanmış paket biyolojik arıtma sistemidir...

BİOMODÜL, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımını gerçekleştiren, dengeleme, biyolojik oksidasyon/çökeltme ve çamur stabilizasyonu içeren modüler yapıda tasarlanmış paket biyolojik arıtma sistemidir.

BİOMODÜL, 1000 kişi nüfusa kadar taşınabilir, çelik konstrüksiyon atıksu arıtma tesisi olarak 10 - 200 m3/gün kapasitede standart 11 değişik yapıda üretilmektedir.

BİOMODÜL, sürekli giriş, kesikli çıkış prensibi ile çalışan aktif çamur prosesinin değişik bir uygulamasıdır.

BİOMODÜL, kumanda panosundaki senkronize çalışma ve programlanabilir periyodik zaman kontrol sistemi ile tam otomatik çalışma prensibinde tasarlanmıştır. Her periyot havalandırma, çökeltme, boşaltma evrelerinden oluşmaktadır. Biyolojik proses nitrifikasyon/denitrifikasyon ve fosfor giderim amacına uygun olarak çalışma esnekliğine sahiptir.

BİOMODÜL, -Difüzör ya da pompa-edüktör tam karışım ve havalandırma sistemleri ile çalışmaktadır.