Ürünler / Sistemler


BioModül-MBR

BIOMODÜL, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımını gerçekleştiren, dengeleme, biyolojik oksidasyon/çökeltme ve çamur stabilizasyonu içeren modüler yapıda tasarlanmış paket biyolojik arıtma sistemidir.

BİOMODÜL-MBR, evsel, endüstriyel atıksularını ve çöp sızıntı sularının arıtımını gerçekleştiren biyolojik arıtma ile membran filtrasyonu bölümlerinin birleşiminden oluşmuş, modüler yapıda tasarlanmış paket biyolojik arıtma sistemidir.

BİOMODÜL-MBR, Çevre Teknolojisi Ltd. Şti?nin membran teknolojisi kullanarak geliştirdiği modüler, kompakt ve özel üretim bir paket tesistir.

BİOMODÜL-MBR, de düz tabakalı batık membran filtreleri kullanılır. Aktif çamur prosesi ile özel olarak geliştirilmiş UF-membran modüllerinin birleşiminden oluşmaktadır.

BİOMODÜL-MBR, mevcut atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması ve çıkış suyu kalitesinin yükseltilmesinde kullanılır. Ayrıca, konsantre endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmasında kullanıldığında yüksek kalitede çıkış suyu elde edilir.

BİOMODÜL-MBR, ünitesinden çıkan arıtılmış su bahçe sulamasında kullanılabilir ve ayrıca ters ozmoz sisteminden geçirildiğinde hem endüstriyel hem de evsel kullanma suyu amacıyla geri kullanılabilir duruma gelir.

BİOMODÜL-MBR, karbon giderme, biyolojik fosfor giderme, azot giderimi için nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerini de içerecek şekilde çok kademeli reaktörlerden oluşmaktadır.

BİOMODÜL-MBR, yüksek çamur konsantrasyonunda çalışması sebebi ile konvansiyonel aktif çamur tesislerine göre % 50-80 arasında daha düşük alan gerektirir.

BİOMODÜL-MBR, proses gereği oluşan fazla çamur konvansiyonel aktif çamur tesislerine göre daha azdır. Çamur yaşı çok yüksek olduğundan uzaklaştırılacak fazla çamurun stabilizasyonu çok iyidir.

BİOMODÜL-MBR, aerobik bir proses içerdiğinden koku oluşturmaz.

BİOMODÜL-MBR, ünitesinden çıkan arıtılmış suyun dezenfeksiyon işlemine gerek yoktur. Membran filtrasyon teknolojisi gereği bakteri ve virüs giderimi sağlanır.

BİOMODÜL-MBR, ünitesinin işletimi ve bakımı çok kolaydır.