Ürünler / Sistemler


BioKompakt

BIOKOMPAKT, evsel ve organik içerikli endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştiren minimum alan kullanımı ile yatırım ekonomisi sağlayan kompakt yapıda tasarlanmış biyolojik arıtma sistemidir.

BİOKOMPAKT, evsel ve organik içerikli endüstriyel atıksuların arıtımını gerçekleştiren minimum alan kullanımı ile yatırım ekonomisi sağlayan kompakt yapıda tasarlanmış biyolojik arıtma sistemidir.

BİOKOMPAKT 1000-5000 kişi nüfus aralığı için çelik ve betonarme olarak 200-1000 m3/gün kapasitede uygulaması yapılmaktadır.

BİOKOMPAKT, sürekli ve seri olarak çalışan iki eşdeğer biyolojik reaktörden oluşmaktadır. Atıksu akış yönü ve havalandırıcılar programlanabilir periyodik zaman kontrol sistemi ile tam otomatik çalışma prensibinde tasarlanmıştır. Havalandırma/çökeltme işlemleri aynı reaktörlerde ardışık olarak gerçekleştirilmektedir.

BİOKOMPAKT, nitrifikasyon/denitrifikasyon ve fosfor giderim amacına uygun olarak çalışma esnekliğine sahiptir.

BİOKOMPAKT, tam karışımı ve havalandırması Blower-difüzör ya da yüzeysel aeratör sistemleri ile sağlanmaktadır.

BİOKOMPAKT, tasarım özelliği gereği ünite ilavesi ile kapasite artışlarına uyumu, ekonomik ve proses işlevi yönünden avantajlara sahiptir.