Ürünler / Sistemler


BioKompakt-Multi

BIOKOMPAKT-MULTİ, Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasına yönelik tasarlanmış sürekli çalısan biyolojik aktif çamur sisteminin değisik bir uygulamasıdır.

BİOKOMPAKT-MULTİ, Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasına yönelik tasarlanmış sürekli çalışan biyolojik aktif çamur sisteminin değişik bir uygulamasıdır.

BİOKOMPAKT-MULTİ, havalandırma/çökeltme proseslerinin kombinasyonu olan 3 eşdeğer aktif çamur reaktöründen oluşmaktadır. 3 rektör havalandırma sistemi ile, 2 reaktör de çıkış suyu deşarjı için savaklar ile donatılmıştır. Atıksu periyodik olarak 3 reaktöre beslenmekte, reaktörler arasındaki geçiş ortak perdelerden sağlanmaktadır. Sistemde oluşan fazla çamur 2 reaktörden uzaklaştırılmaktadır.

BİOKOMPAKT-MULTİ, tasarım özellikleri gereği konvansiyonel aktif çamur ve ardışık kesikli proseslerin avantajlarına sahip bir sistemdir.

BİOKOMPAKT-MULTİ, genellikle yüksek kirlilik içeren, kompleks ve konsantre atıksuların alıcı ortam standartlarına uygun arıtılma gereksinimlerini sağlamaktadır.

BİOKOMPAKT-MULTİ, ileri biyolojik Azot/fosfor giderim proseslerine yönelik uygulanmaktadır.

BİOKOMPAKT-MULTİ, tam karışımı ve havalandırması Blower-difüzör ya da yüzeysel aeratör sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.