Ürünler / Sistemler


​CFS MODÜL

CFS MODÜL, endüstriyel atıksuların arıtımını, içme-kullanma ve proses suyu teminini gerçekleştiren, koagülasyon, flokülasyon, flotasyon, filtrasyon ve çamur susuzlaştırma ünitelerini içeren modüler yapıda tasarlanmış fiziko-kimyasal paket arıtma sistemidir.

CSF MODÜL, endüstriyel atıksuların arıtımını, içme-kullanma ve proses suyu teminini gerçekleştiren, koagülasyon, flokülasyon, çökeltme, filtrasyon ve çamur susuzlaştırma ünitelerini içeren modüler yapıda tasarlanmış fiziko-kimyasal paket arıtma sistemidir.

CSF MODÜL 100-1000 m3/gün debi aralığı için taşınabilir çelik konstrüksiyon arıtma sistemi olarak standart 30 değişik kapasitede üretilmektedir.

CSF MODÜL, tasarım özelliği gereği kimyasal çamur flokülasyon ünitesine geri devir ettirilmektedir. Bu sayede elde edilen iri yumaklardan oluşan çamur yatağı ile yüksek arıtma verimi sağlamaktadır.

CSF MODÜL, ham atıksuyun debi ve kirlilik kompozisyonu değişimlerinden etkilenmeyen hızlı çalışan moduler bir sistemdir. Oluşan çamur hacmi oldukça az olup yoğunlaştırma işlemine gerek olmadan susuzlaştırılabilme özelliğine sahiptir.

CSF MODÜL, Flokülatör, ön çökeltme-yoğunlaştırma, plakalı çökeltmelerden oluşan 3 ana üniteye sahiptir. Flokülatörde, aksiyal akımlı karıştırıcı ile hızlı yumaklaştırma oluşmaktadır. Hidrolik akışın oluşturduğu piston akım şartları ise yavaş yumaklaştırmanın da sistem içerisinde etkin olmasını sağlamaktadır. Ön çökeltme-yoğunlaştırma bölümünde oluşan kimyasal yumakların çoğu çökelmektedir. Oluşan yoğunlaşmış çamurun bir kısmı optimum çamur konsantrasyonunun oluşması için flokülatöre geri devir ettirilir. Fazla çamur çamur ise bir pompa yardımıyla sistemden uzaklaştırılır. Plakalı çökeltme ünitesinde ise geriye kalan kimyasal yumaklar giderilir. Elde edilen arıtılmış su, kalitesi daha da iyileştirilmek istenirse filtrasyon ünitesine alınır.