Ürünler / Sistemler


Cff Modül

CFF MODÜL, endüstriyel atıksuların arıtımını, içme-kullanma ve proses suyu teminini gerçekleştiren, Koagülasyon, flokülasyon, flotasyon, filtrasyon ve çamur susuzlaştırma ünitelerini içeren modüler yapıda tasarlanmış fiziko-kimyasal paket arıtma sistemidir.

CFF MODÜL, endüstriyel atıksuların arıtımını, içme-kullanma ve proses suyu teminini gerçekleştiren, Koagülasyon, flokülasyon, flotasyon, filtrasyon ve çamur susuzlaştırma ünitelerini içeren modüler yapıda tasarlanmış fiziko-kimyasal paket arıtma sistemidir.

CFF MODÜL, 100-3000 m3/gün debi aralığı için taşınabilir çelik konstrüksiyon arıtma sistemi olarak standart 30 değişik kapasitede üretilmektedir.

CFF MODÜL, kimyasal koagülasyon ve flokülasyon ile birlikte çözünmüş hava flotasyonu uygulayarak kirleticileri gidermektedir.

CFF MODÜL fiziksel-kimyasal paket arıtma ünitesidir. Flokülatörden çıkmış atıksu içerisindeki partikül kirletici maddeler, basınç kırıcı vanalar ile oluşturulan ince hava kabarcıklarına yapışarak yüzeyde toplanırlar. Yüzey sıyırıcı vasıtasıyla oluşan bu atık tabaka sistemden uzaklaştırılır. Gravitesi ağır, dibe çökmüş kimyasal yumaklar ise bir pompa ile çamur susuzlaştırma ünitesine alınırlar. Arıtılmış su kalitesinin daha da iyileştirilmesi istenirse bir filtrasyon sistemi kullanılabilir.